Beschrijving

RUMA FINANCIEEL

Met RUMA Financieel krijgt u inzicht in uw boekhouding. Met het programma kunt u de telebankiergegevens van de belangrijkste banken rechtstreeks inlezen en doorboeken. Het is bovendien mogelijk om de gegevens te koppelen met boekhoudpakketten van uw accountant (o.a. Exact, Accountview, Gibo, King en Cash).
In deze beschrijving zal aan de hand van een aantal schermen duidelijk worden gemaakt hoe het programma is opgebouwd.

Meerdere administraties

RUMA Financieel is geschikt voor gebruik van meerdere administraties. Voor elke administratie houdt u een aparte boekhouding bij. Als u het RUMA Diermanagement gebruikt kunt u dit koppelen met het financieel programma.

In RUMA Financieel kunt u op twee manieren boekhouden:

  1. Enkelvoudige boekhouding: Hierbij wordt de boeking pas ingebracht na de betaling (dit is de meest gebruikte methode bij veehouders).
  2. Dubbele boekhouding: Hierbij worden alle facturen na ontvangst ingeboekt in het inkoop- en verkoopboek. Zo ontstaan openstaande posten, na daadwerkelijke betaling worden deze posten afgeboekt. Hierdoor heeft u controle over wat al dan niet betaald of ontvangen is.

DAGBOEKEN

GROOTBOEKREKENINGEN

Als in een administratie nog geen dagboeken bestaan zal het programma dit aangeven en zelf naar het scherm gaan waar u de dagboeken kunt inbrengen.

Als u werkt met telebankieren is het mogelijk om de transacties van een bankrekening rechtstreeks te boeken. Als u over meerdere bankrekeningen beschikt maakt u voor elke bankrekening een apart dagboek aan (bijv. bank1, bank2 en bank3). U kunt ook voor elk banknummer een aparte administratie aanmaken; dit maakt het mogelijk om de gegevens van elkaar gescheiden te houden.

Naast de dagboeken moet u ook de grootboekcodes invoeren.

Relaties
Bij het boeken vanuit uw telebankierbestand is het mogelijk om een relatie rechtstreeks te verbinden aan een grootboekcode. Dit gebeurt automatisch op het moment dat u de eerste transactie van die relatie aan het inboeken bent. Zodra u hierna bij het boeken een banktransactie selecteert met het banknummer van de relatie, zal het programma een adviesboeking aanmaken waar de grootboekcode al is ingevuld.

BOEKEN

HANDMATIG INBOEKEN

In deze beschrijving wordt de werkwijze getoond bij een enkelvoudige boekhouding. Hierbij kunt u op twee manieren boeken:
1. Rechtstreeks vanuit het telebankieren.
2. Handmatig.

Boeken m.b.v. gegevens telebankieren

Met de knop Adviesboeking worden de gegevens van de transactie overgenomen in de boeking. U kunt deze gegevens naar believen wijzigen. Het is mogelijk om een transactie uit te splitsen naar verschillende boekingen.

Handmatig boeken doet u rechtstreeks in het kas- of bankboek

OVERZICHTEN
RUMA Financieel bevat de volgende overzichten:

  • Balans
  • Proef- en saldibalans
  • Grootboekoverzicht
  • Openstaande posten / betalen / incasso (alleen bij dubbele boekhouding)
  • BTW-aangifte
  • Intracommunautaire lijst
Back to top